Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL)


Drukuj

Chociaż polscy przedsiębiorcy dostrzegają korzyści płynące z inwestowania w rozwój swoich pracowników, nie potrafią precyzyjnie oszacować wartości posiadanych zasobów ludzkich. Wynika to z braku sprawdzonych narzędzi, które umożliwiałyby dokonanie takiej wyceny. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) stworzyła Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL).

NKL jest intuicyjną aplikacją umożliwiającą dokonanie kompleksowej diagnozy posiadanych zasobów. Uwzględnia ona nie tylko zastane dane ilościowe i jakościowe, ale daje możliwość skorzystania z wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników na potrzeby wyceny. Jego funkcjonalność nie ogranicza się tylko do gromadzenia danych. Ich interpretacja zapewniona zostaje w postaci praktycznych wskazówek dotyczących uzyskanych wyników z uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu badania możliwe jest generowanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych. Sprawozdania wewnętrzne tworzone być mogą w celu wspomagania procesu zarządzania zasobami ludzkimi, analizy ich końcowej efektywności oraz eliminacji barier utrudniających skuteczną politykę w tym zakresie. Dzięki raportom zewnętrznym możliwe będzie natomiast upublicznienie informacji o kapitale ludzkim potencjalnym odbiorcom usytuowanym poza przedsiębiorstwem.

Dzięki NKL:

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego powstało w ramach projektu realizowanego przez PARP pn. „Kapitał ludzki jak element wartości przedsiębiorstwa” w ramach poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przejdź do Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego.