Pomoc

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, rekomendujemy w oparciu o pismo z 13 marca 2020 r. Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju ( dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE), realizację usług rozwojowych w formie zdalnej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące organizacyjnych i technicznych warunków świadczenia usług rozwojowych realizowanych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług, które po uzgodnieniu ostatecznego brzmienia zostaną niezwłocznie opublikowane w serwisie BUR.

W związku z zagrożeniem wywołanym występowaniem koronawirusa w Polsce,  do PARP wpływają zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, dotyczące możliwości udostępnienia dodatkowych form przekazania Oświadczenia o prawdziwości danych.

PARP widzi zasadność wdrożenia w okresie przejściowym możliwości przesłania do PARP Oświadczenia w  formie skanu.

Skan oświadczenia z wyraźnym podpisem wraz z pieczęcią firmową lub pieczęcią imienną osoby/osób uprawnionych do reprezentowania, zgodnych z dokumentem rejestrowym Podmiotu należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

więcej

Zmiana terminów realizacji usług rozwojowych z przyczyn niezależnych od organizatora

W ostatnim czasie wpływają do PARP zgłoszenia Podmiotów dotyczące konieczności zmiany terminów realizacji usług rozwojowych z przyczyn niezależnych od organizatora, a wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem.

W związku z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi na 5 dni przed jej rozpoczęciem, zalecamy Podmiotom publikację nowych Kart Usług uwzględniających zmienione terminy/miejsca realizacji szkoleń. 11 marca br. do wszystkich operatorów wysłana została informacja w tym zakresie z prośbą o akceptację rozliczeń usług dla których numery Karty Usługi zostały zmienione w związku z sytuacją opisaną powyższej.

Jednocześnie podkreślamy, że w przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia usługi oraz jej harmonogramu, w odniesieniu do usług, których data zakończenia nie upłynęła, należy postępować jak dotychczas.

W przypadku konieczności zmiany miejsca realizacji usługi w Karcie, należy wpisywać nowe miejsce w polu „Szczegóły miejsca realizacji”. System nie przewiduje bowiem modyfikacji pól w sekcji „Miejsce realizacji usługi”.

 W sprawach dotyczących kwalifikowalności wydatków, rozliczeń usług prosimy zwracać się bezpośrednio do operatora, który udzielił wsparcia dla danego uczestnika usługi.   

Zgłoś błąd