Pomoc

Przekształcenie usług stacjonarnych w usługi o charakterze zdalnym


W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, rekomendujemy w oparciu o pismo z 13 marca 2020 r. Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju ( dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE), realizację usług rozwojowych w formie zdalnej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące organizacyjnych i technicznych warunków świadczenia usług rozwojowych realizowanych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług, które po uzgodnieniu ostatecznego brzmienia zostaną niezwłocznie opublikowane w serwisie BUR.

Zgłoś błąd