Pomoc

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju rozpoczyna cykl 20 wideokonferencji, których zadaniem jest informowanie przedsiębiorców o przyjętych rozwiązaniach prawnych, mających na celu przeciwdziałanie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz przekazanie korzyści wynikających z przyjętych pakietów ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową. Cykl rozpocznie się już 26 maja i potrwa 7 tygodni.

więcej

Informujemy, że 30 marca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Zmiany dotyczą następujących zagadnień:

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z 19 marca 2020 r. informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia skuteczny sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwia Operatorom PSF dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

więcej

W związku z koniecznością pilnego wdrożenia doraźnych rozwiązań związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, rekomendujemy w oparciu o pismo z 13 marca 2020 r. Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju ( dot. działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE), realizację usług rozwojowych w formie zdalnej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju opracowuje szczegółowe wytyczne dotyczące organizacyjnych i technicznych warunków świadczenia usług rozwojowych realizowanych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług, które po uzgodnieniu ostatecznego brzmienia zostaną niezwłocznie opublikowane w serwisie BUR.

W związku z zagrożeniem wywołanym występowaniem koronawirusa w Polsce,  do PARP wpływają zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, dotyczące możliwości udostępnienia dodatkowych form przekazania Oświadczenia o prawdziwości danych.

PARP widzi zasadność wdrożenia w okresie przejściowym możliwości przesłania do PARP Oświadczenia w  formie skanu.

Skan oświadczenia z wyraźnym podpisem wraz z pieczęcią firmową lub pieczęcią imienną osoby/osób uprawnionych do reprezentowania, zgodnych z dokumentem rejestrowym Podmiotu należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

więcej

Zgłoś błąd