Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR), jest odpowiedzialna za jakość publikowanych w niej usług. Dlatego przypominamy o konieczności wypełniania formularza karty usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 Regulaminu BUR (Karta Usługi).

8 stycznia 2018 r. zostanie uruchomiony proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR. W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry - blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 listopada 2017 r. zamieszczonego na stronie serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 17.11.2017 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678)

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 17.11.2017 r.

Światowy Dzień Jakości obchodzony jest co roku, w drugi czwartek listopada. Został zainicjowany w 1989 r. przez 3 główne międzynarodowe organizacje do spraw jakości:

  • Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, założone w 1946 r.;
  • Europejską Organizację Jakości, założoną w 1956 r.;
  • Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów.

Obchody święta mają za zadanie:

  • promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie i zachęcenie do "rozwoju i organizowania dobrobytu",
  • podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli,
  • uczczenie osiągnięć w dziedzinie podnoszenia jakości,
  • podniesienie świadomości społeczeństw, jak podejście do jakości systemów i procesów produkcyjnych może mieć wpływ na życie człowieka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Administrator Bazy Usług Rozwojowej dąży do zagwarantowania jak najwyższej jakości usług rozwojowych oferowanych za pośrednictwem Bazy przez podmioty w niej zarejestrowane. Jednym z jej elementów jest ocena zgodności stanu faktycznego z wpisem do Bazy oraz sprawdzenie warunków określonych treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017, poz. 1678).

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 września 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów/ akredytacji – stan na 2.11.2017 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 2 września 2017 r. (zgodnie z komunikatem z dnia 1 września 2017 r.) na potrzeby rejestracji podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do rejestru na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma charakter otwarty. Zgodnie z §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) „uznaje się, że podmiot, który posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot spełnia wymagania w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług”. Jest to zatem alternatywna możliwość uzyskania wpisu do Bazy, niezależnie od posiadanego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację z listy certyfikatów/akredytacji, o której mowa powyżej.

W kolejnych komunikatach PARP będzie publikowała wyniki oceny nowych propozycji certyfikatów/akredytacji oraz dodatkowo listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 ww. rozporządzenia.

 

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 2.11.2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 6 listopada 2017 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych. Wprowadzone zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń w zakresie publikacji usług w bazie i dotyczą instrukcji wypełniania karty usług (załącznik nr 2). Doprecyzowaniu uległ m.in. sposób formułowania celu usługi oraz zasady walidacji poszczególnych pól. Ponadto zapisy regulaminu dostosowane zostały do obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych po zmianie regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoś błąd