Pomoc

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym IV rundzie konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, dotyczącej wyboru Operatora obsługującego wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego.

Dostępna w IV rundzie konkursowej alokacja wynosi 7 480 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 732 000,00 zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

więcej

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP dostępne będą nowe środki na finansowanie szkoleń i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

5 lutego br. ogłoszona została IV runda konkursu na szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W rundzie tej rekomendację przedstawiła Rada ds. Kompetencji w Sektorze Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności.

W  ramach oferowanego wsparcia przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania tych usług rozwojowych, których tematyka została wskazana przez Radę.

więcej


Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa” podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 31.01.2020 r.)

 

Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/ akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (Lista certyfikatów/akredytacji - stan na 31.01.2020).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconemu konkursowi Akademia Menadżera MŚP.

 

więcej

Zgłoś błąd