Pomoc

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2017 r. w trosce o podniesienie użyteczności systemu dla jego użytkowników zaktualizowaliśmy wybrane funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych.

Lista najważniejszych zmian:

Profil Uczestnika indywidualnego

  • Dane użytkowników Dodano formularz „Dane dodatkowe”, który będzie widoczny w chwili pierwszego zapisania się na usługę dofinansowaną. Zawiera ona pola do wypełniania dla użytkowników korzystających z ID wsparcia. Będą one dostępne tylko dla uczestników objętych wsparciem w wybranych województwach.

 

Profil Uczestnika instytucjonalnego

  • Dane pracowników instytucji W zakładce „Pracownicy” przedsiębiorcom z wybranych województw pojawi się oznaczenie wskazujące na poprawne wypełnienie przez danego pracownika danych wymaganych do udzielenia wsparcia.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 15 maja w godzinach 17.00-19.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Bazy Usług Rozwojowych wynikająca z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych. Uprzejmie przepraszamy ze ewentualne utrudnienia.

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako jeden z Operatorów  PSF w województwie dolnośląskim oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie pt. „Wyzwania dla sektora usług rozwojowych w województwie dolnośląskim” w szczególności dedykowane jest dla podmiotów z regionu. Poświęcone będzie ono przedstawieniu bieżącej sytuacji na rynku usług rozwojowych oraz zasadom dystrybucji środków z funduszy unijnych w ramach PSF.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 kwietnia 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 21.04.2017 r.)

więcej

Uprzejmie przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Administrator Bazy, w trosce o jakość świadczonych usług rozwojowych publikowanych na portalu https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dokonuje weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w kartach podmiotu oraz spełniania określonych wymagań przez podmioty zarejestrowane w Bazie (audyt funkcjonowania podmiotu w Bazie). Procesem audytu objęte mogą zostać podmioty, które uzyskały wpis do Bazy z możliwością świadczenia usług podlegających dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po przeprowadzeniu pierwszych pilotażowych audytów, obecnie przechodzimy do działania na większą skalę – angażując do tego procesu niezależnych wykonawców działających na nasze zlecenie. Począwszy od miesiąca maja 2017 r., audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych będą prowadzone także przez niezależne instytucje działające na zlecenie PARP:

  1. Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice;
  2. Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. Królowej Korony Polskiej 3/2, 70-485 Szczecin.

więcej

Zgłoś błąd