Pomoc

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemów w wypełnianiu kart usług przypominamy, że nazwy miejscowości muszą być wybierane z gotowej listy rozwijanej. Możliwość ręcznego wypełniania tego pola służy jedynie wyszukiwaniu odpowiedniej wartości i nie jest równoznaczna z poprawnym uzupełnieniem danych w karcie usługi. Tylko wybranie odpowiedniej nazwy z listy spowoduje pojawienie się nazwy województwa, powiatu i gminy. Konsekwencją nieprawidłowego uzupełnienia nazwy miejscowości będzie zablokowanie karty usługi na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, ponieważ system automatycznie traktować będzie to pole jako nieuzupełnione.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że karty usługi będą blokowane we wskazanym terminie również w przypadku niewypełnienia pozostałych danych adresowych (kod pocztowy, nazwa ulicy, numer budynku).

Więcej informacji na temat blokowania kart usług można znaleźć na stronie Proces blokowania kart usług.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania karty usługi, dostępnej pod adresem Pomoc.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 stycznia 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 01.02.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji. 

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 01.02.2018 r.

15 oraz 16 lutego br. w Łodzi odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej (KEP), poświęcony m.in. osiągnięciom firm szkoleniowych, coachingowych, doradczych, a także  wyzwaniom sektora edukacyjnego.

Więcej o Kongresie

Przedsiębiorców i przedstawicieli firm szkoleniowych zapraszamy do udziału w sesji plenarnej, sesjach tematycznych i warsztatach w drugim dniu kongresu.

Podczas KEP eksperci PARP przedstawią możliwości dofinansowania szkoleń pracowników i zasad rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji. PARP jest partnerem wydarzenia.

Program

Rejestracja

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 listopada 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 12.01.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 12.01.2018 r.

W nawiązaniu do komunikatu z 8 listopada br. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl prezentujemy listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) (patrz Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 20.12.2017r.)

Więcej informacji w zakładce Baza wiedzy (Lista uprawnień „z mocy prawa”).

PARP będzie aktualizowała listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia BUR na podstawie oceny zgłaszanych podczas wpisu do Bazy uprawnień „z mocy prawa”.

Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 20.12.2017 r.
Zgłoś błąd