Pomoc

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Baza wiedzy” został opublikowany poradnik dla przedsiębiorców. Jest to przygotowane w przystępnej formie kompendium praktycznej wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z Bazy Usług Rozwojowych oraz Podmiotowych Systemów Finansowania.

Publikacja zawiera szereg przydatnych informacji w zakresie możliwości korzystania z bazy, prezentuje ogólne zasady dofinansowania usług w regionach oraz wskazówki dla użytkowników systemu. Poradnik jest dostępny za darmo i można go pobrać po kliknięciu w poniższy link. Zapraszamy do korzystania!

Poradnik dla przedsiębiorców (Pobierz)

Przypominamy również o tym, iż użytkownicy Bazy Usług Rozwojowych w przypadku jakichkolwiek problemów mogą korzystać z instrukcji dostępnej pod przyciskiem „Pomoc”. Dodatkowe informacje można także uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00) lub wysyłając zapytanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR), jest odpowiedzialna za jakość publikowanych w niej usług. Dlatego przypominamy o konieczności wypełniania formularza karty usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 Regulaminu BUR (Karta Usługi).

8 stycznia 2018 r. zostanie uruchomiony proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR. W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry - blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 listopada 2017 r. zamieszczonego na stronie serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 17.11.2017 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678)

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 17.11.2017 r.

Światowy Dzień Jakości obchodzony jest co roku, w drugi czwartek listopada. Został zainicjowany w 1989 r. przez 3 główne międzynarodowe organizacje do spraw jakości:

  • Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, założone w 1946 r.;
  • Europejską Organizację Jakości, założoną w 1956 r.;
  • Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów.

Obchody święta mają za zadanie:

  • promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie i zachęcenie do "rozwoju i organizowania dobrobytu",
  • podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli,
  • uczczenie osiągnięć w dziedzinie podnoszenia jakości,
  • podniesienie świadomości społeczeństw, jak podejście do jakości systemów i procesów produkcyjnych może mieć wpływ na życie człowieka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Administrator Bazy Usług Rozwojowej dąży do zagwarantowania jak najwyższej jakości usług rozwojowych oferowanych za pośrednictwem Bazy przez podmioty w niej zarejestrowane. Jednym z jej elementów jest ocena zgodności stanu faktycznego z wpisem do Bazy oraz sprawdzenie warunków określonych treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017, poz. 1678).

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 września 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów/ akredytacji – stan na 2.11.2017 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 2 września 2017 r. (zgodnie z komunikatem z dnia 1 września 2017 r.) na potrzeby rejestracji podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do rejestru na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma charakter otwarty. Zgodnie z §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) „uznaje się, że podmiot, który posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot spełnia wymagania w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług”. Jest to zatem alternatywna możliwość uzyskania wpisu do Bazy, niezależnie od posiadanego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację z listy certyfikatów/akredytacji, o której mowa powyżej.

W kolejnych komunikatach PARP będzie publikowała wyniki oceny nowych propozycji certyfikatów/akredytacji oraz dodatkowo listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 ww. rozporządzenia.

 

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 2.11.2017 r.
Zgłoś błąd