Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 kwietnia 2018 r zamieszczonego w serwisie informacyjnym Bazy Usług Rozwojowych informujemy o aktualizacji treści Karty Usługi, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu BUR. W punkcie 7.1 karty nie został uwzględniony pięciodniowy termin blokowania możliwości edytowania informacji dotyczących daty rozpoczęcia usługi. Dotyczy to czterech z ośmiu usług rozwojowych: szkolenia, doradztwa, e-learningu i mentoringu. Konieczność uwzględnienia tego terminu stanowi wdrożenie rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego Bazy Usług Rozwojowych i zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO WER. Jej niepełne uwzględnienie jest skutkiem wady procesu myśloworedakcyjnego i należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską. Wykryte omyłki dotyczą wyłącznie treści Karty Usługi.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z ostatnią zmianą Regulaminu BUR pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Zdecydowana większość z nich dotyczyła możliwości powierzania realizacji usług rozwojowych innym podmiotom, szczególnie osobom wskazanym w punktach 7.7 Kart Usług. Mając na uwadze powyższe pragniemy wyjaśnić, że możliwe jest zlecanie realizacji usług rozwojowych wyłącznie osobom fizycznym, w tym również tym prowadzącym działalność gospodarczą. Osoby te muszą być wystawcami dokumentów księgowych dotyczących usługi powierzonej do realizacji.

Jednocześnie informujemy, że wykonywanie czynności pomocniczych służących prawidłowej realizacji usługi nie jest traktowane jako zlecanie jej realizacji. Dotyczy to m.in. wynajmu sal i sprzętu szkoleniowego, usług cateringowych, zakupu materiałów szkoleniowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 3 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności wdrożenia rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu Finansowania”.

Zablokowana została możliwość edytowania informacji niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu na 5 dni przed rozpoczęciem usługi. Doprecyzowano ponadto kwestie związane z podwykonawstwem w przypadku realizacji usług rozwojowych z możliwością dofinansowania ze środków publicznych.

Ponadto dodane zostały zapisy umożliwiające zawieszenie uprawnień podmiotu świadczącego usługi rozwojowe do publikowania ofert z możliwością dofinansowania w przypadku wygaśnięcia uprawnień do świadczenia tego typu usług.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych po zmianie regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prezentujemy pierwszy okresowy raport monitorujący dotyczący publikowanych usług przygotowany przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Publikacja raportu związana jest z wdrożeniem rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego „Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowego Systemu Finansowania”. Kolejne raporty będą publikowane cyklicznie, a ich zakres będzie dostosowywany do potrzeb rynku usług rozwojowych.

Raport jest dostępny za darmo i można go pobrać po kliknięciu w poniższy link . Zapraszamy do korzystania!

I okresowy raport dotyczący usług publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 lutego 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 14.03.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 14.03.2018 r.
Zgłoś błąd