Pomoc

Informujemy, że w trosce o podniesienie użyteczności Bazy Usług Rozwojowych zaktualizowaliśmy jej wybrane funkcjonalności.

Lista najważniejszych zmian:

Zapisy na usługi – tylko z pracownikiem

Wprowadzone zostały mechanizmy uniemożliwiające zapisanie się na usługę przez uczestnika instytucjonalnego (przedsiębiorcę). Od tej pory zapis na usługę możliwy będzie wyłącznie po wskazaniu przez przedsiębiorcę pracownika (uczestnika indywidualnego) przypisanego do jego profilu. W przypadku, gdy do profilu przedsiębiorcy nie został przypisany żaden pracownik, w systemie zostanie wyświetlony komunikat o braku możliwości zapisu na usługę bez wskazania pracownika.

Rejestracja – potwierdzenie adresu e-mail

W formularzu rejestracyjnym dodane zostało dodatkowe pole „Potwierdź adres email”. Jego funkcjonalność uniemożliwia przeklejenie tekstu z pola „ Adres email”. W razie pomyłki wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku zgodności podanych adresów email.

Zachęcamy wszystkich użytkowników do informowania nas o wszelkich usterkach i problemach w funkcjonowaniu Bazy Usług Rozwojowych. Można tego dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego pod przyciskiem Zgłoś błąd znajdującym się w prawym dolnym rogu strony.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Baza wiedzy” został opublikowany poradnik dla przedsiębiorców. Jest to przygotowane w przystępnej formie kompendium praktycznej wiedzy dla przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z Bazy Usług Rozwojowych oraz Podmiotowych Systemów Finansowania.

Publikacja zawiera szereg przydatnych informacji w zakresie możliwości korzystania z bazy, prezentuje ogólne zasady dofinansowania usług w regionach oraz wskazówki dla użytkowników systemu. Poradnik jest dostępny za darmo i można go pobrać po kliknięciu w poniższy link. Zapraszamy do korzystania!

Poradnik dla przedsiębiorców (Pobierz)

Przypominamy również o tym, iż użytkownicy Bazy Usług Rozwojowych w przypadku jakichkolwiek problemów mogą korzystać z instrukcji dostępnej pod przyciskiem „Pomoc”. Dodatkowe informacje można także uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00) lub wysyłając zapytanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR), jest odpowiedzialna za jakość publikowanych w niej usług. Dlatego przypominamy o konieczności wypełniania formularza karty usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 Regulaminu BUR (Karta Usługi).

8 stycznia 2018 r. zostanie uruchomiony proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR. W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry - blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 listopada 2017 r. zamieszczonego na stronie serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 17.11.2017 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678)

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 17.11.2017 r.

Światowy Dzień Jakości obchodzony jest co roku, w drugi czwartek listopada. Został zainicjowany w 1989 r. przez 3 główne międzynarodowe organizacje do spraw jakości:

  • Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości, założone w 1946 r.;
  • Europejską Organizację Jakości, założoną w 1956 r.;
  • Unię Japońskich Naukowców i Inżynierów.

Obchody święta mają za zadanie:

  • promowanie wiedzy na temat jakości na całym świecie i zachęcenie do "rozwoju i organizowania dobrobytu",
  • podkreślenie znaczenia jakości i jej nieustającej kontroli,
  • uczczenie osiągnięć w dziedzinie podnoszenia jakości,
  • podniesienie świadomości społeczeństw, jak podejście do jakości systemów i procesów produkcyjnych może mieć wpływ na życie człowieka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Administrator Bazy Usług Rozwojowej dąży do zagwarantowania jak najwyższej jakości usług rozwojowych oferowanych za pośrednictwem Bazy przez podmioty w niej zarejestrowane. Jednym z jej elementów jest ocena zgodności stanu faktycznego z wpisem do Bazy oraz sprawdzenie warunków określonych treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017, poz. 1678).

więcej

Zgłoś błąd