Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 30 października 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy kwestii związanych z podwykonawstwem – dopuszczona została możliwość powierzania realizacji części usług rozwojowych podmiotom zarejestrowanym w BUR.

Zmiany obejmują również formularz karty usługi doradczej (załącznik nr 2), której cena od tej pory dotyczyć będzie przedsiębiorcy, a nie – jak było do tej pory - uczestnika indywidualnego.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych po zmianie regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Rejestracja na konferencję została zakończona!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium „Rynek usług edukacyjnych w Polsce – teraźniejszość a wyzwania przyszłości”. Konferencja odbędzie się już 7 listopada w Warszawie (Mała Warszawa art&business, ul. Otwocka 14).

„Rynek usług edukacyjnych w Polsce – teraźniejszość a wyzwania przyszłości” to konferencja przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli firm szkoleniowych oraz trenerów. Eksperci rynku szkoleniowego opowiedzą o tym, jak radzić sobie z marnotrawstwem w pracy trenera i jak skutecznie tworzyć profil firmy w mediach społecznościowych. Podzielą się również swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego, jak przygotować i przeprowadzić interaktywny warsztat online. Z kolei przedstawiciele PARP opowiedzą o decyzjach zakupowych podejmowanych przez klientów Bazy Usług Rozwojowych. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz poglądów na temat rozwoju branży szkoleniowej w Polsce.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Zapraszamy do rejestracji oraz zapoznania się z programem:

Seminarium "Rynek usług edukacyjnych w Polsce" 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 listopada 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl  informujemy o aktualizacji uprawnień do świadczenia usług rozwojowych podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz: Lista uprawnień „z mocy prawa”– stan na 1.08.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) PARP będzie aktualizowała listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia BUR na podstawie oceny zgłaszanych podczas wpisu do Bazy uprawnień „z mocy prawa”.

Do pobrania:

Aktualna lista uprawnień z mocy prawa– stan na 6.08.2018 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że 31 lipca 2018 r. zmianie uległa funkcjonalność Bazy Usług Rozwojowych związana z mechanizmem zapisywania na usługi. Przed potwierdzeniem uczestnictwa wyświetlane będą komunikaty przypominające o poprawnym sposobie zapisu na usługę, na udział w której uczestnik uzyskał dofinansowanie. Wprowadzona zmiana ma na celu przede wszystkim uniknięcie sytuacji, w których na skutek omyłki i wbrew intencjom uczestników dochodziło do zapisu na usługę na zasadach komercyjnych.

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 marca 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 26.07.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) 

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 26.07.2018 r.
Zgłoś błąd