Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zapraszają do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją szkoleń  i egzaminów. Usługi te będą współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Aby móc realizować tego typu szkolenia/egzaminy należy dokonać rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Jeszcze tylko 400 firm może skorzystać z BEZPŁATNYCH usług Early Warning Europe – skierowanych do przedsiębiorców szukających pomysłu na rozwój lub przechodzących trudności w prowadzeniu swojego biznesu.

O bezpłatne wsparcie doradcze i mentoringowe w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy z różnych powodów utracili sprawność prowadzenia biznesu. Ze wsparcia mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy poszukują nowego impulsu do rozwoju. To właśnie do ich dyspozycji pozostają mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, którzy w bezpośrednim kontakcie pomagają przejść przez sytuację kryzysową oraz wspólnie wypracowują niezbędne zmiany.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Akademii Menadżera Innowacji (AMI) - autorskim programie szkoleniowo-doradczym kierowanym do kadry zarządzającej firm, który powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. Rekrutacja trwa tylko do 31 stycznia, a liczba miejsce jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. AMI to dziewięć 2-dniowych zjazdów szkoleniowych (piątki i soboty) realizowanych od 1 marca 2019 r. do 25 października 2019 r. oraz indywidualne doradztwo dla firm realizowane pomiędzy zjazdami.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że do 31 grudnia 2018 r. zmianie ulegnie funkcjonalność Bazy Usług Rozwojowych w zakresie katalogu kategorii tematycznych usług. Dotychczasowych 21 kategorii zastąpionych zostanie zastąpione przez 11 kategorii. Wszystkie aktualne usługi opublikowane w ramach dotychczasowego podziału zostaną przeniesione do nowych kategorii tematycznych.

Wprowadzone zmiany stanowić będą wdrożenie rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego Bazy Usług Rozwojowych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Ich zakres jest zbieżny z rekomendacjami wynikającymi z audytu użyteczności Bazy Usług Rozwojowych i stanowi istotny element modyfikacji jej funkcjonalności.

Lista nowych kategorii i podkategorii dostępna jest w załącznikach: 

 Lista kategorii tematycznych

Lista kategorii tematycznych_2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie przypomnieć o możliwościach, jakie stwarza moduł Tablica ogłoszeń. Za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) można dotrzeć do tysięcy ofert usług szkoleniowych i doradczych. W ciągu ostatnich trzech lat z bazy skorzystały dziesiątki tysięcy osób, które dzięki niej podniosły swoje kompetencje lub kwalifikacje.

Mimo tak bogatej oferty usług nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której nie będzie ona stanowiła odpowiedzi na specyficzne potrzeby wszystkich użytkowników. Z myślą o nich stworzono moduł Tablica ogłoszeń. Dzięki niemu można zamówić szkolenie lub doradztwo dostosowane do specyficznych potrzeb potencjalnych uczestników szkoleń lub doradztwa. To zupełnie nowe podejście do korzystania z tego typu usług, szczególnie finansowanych ze środków publicznych. Jedynym warunkiem korzystania z Tablicy jest posiadanie aktywnego konta w BUR.

Mając na uwadze powyższe pragniemy Państwa zachęcić do korzystania z modułu Tablica ogłoszeń.  

 

Zgłoś błąd