Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem rynku pracy. Wyniki III edycji badań BKL zaprezentowane zostaną 9 września 2013r. w Krakowie.

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy w szczególności do przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji.

więcej

Zgłoś błąd