Pomoc

31 marca odbyła się we Wrocławiu pierwsza debata regionalna dla przedsiębiorców z cyklu “Dlaczego warto inwestować w szkolenia?”. Debaty organizowane są w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Szkolenia - to się opłaca!”.

więcej

Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje projekt innowacyjny pn. „ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”.

Zapraszamy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, którzy ukończyli 50 rok życia, zainteresowanych własnym rozwojem, do udziału w testowaniu:

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem rynku pracy. Wyniki III edycji badań BKL zaprezentowane zostaną 9 września 2013r. w Krakowie.

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy w szczególności do przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji.

więcej

Zgłoś błąd