Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu dot. podsumowania spotkania konsultacyjnego z dnia 27 października 2015 r. pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do dalszego zaangażowania w pracach dot. określenia wymogów jakościowych dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu 3 listopada br. odbyło się spotkanie robocze dotyczące kierunków rozwoju Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). W spotkaniu tym, oprócz przedstawicieli Agencji, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). RUR to ogólnopolska, internetowa baza ofert usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych, dostępna pod adresem https://www.inwestycjawkadry.info.pl. Stanowi ona rozbudowaną wersję internetowej bazy szkoleń działającej pod tym samym adresem do końca października br. 

więcej

Seminarium jest kierowane do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć system zarządzania kompetencjami w swoich przedsiębiorstwach. Ogromną zaletą seminariów jest ich prowadzenie przez ekspertów z dziedziny zarządzania kompetencjami i praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wskazując jak rozwój kompetencji pracowników może pozytywnie wpływa na wyniki firmy. Dotychczasowe seminaria uzyskały bardzo pozytywne opinie uczestników.

więcej

Czy oferta małych i mikro przedsiębiorstw jest dostosowana do potrzeb  osób starszych? Na to pytanie odpowiada raport „MMP dostawcą usług dla osób starszych”, opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od ponad 100 lat obserwuje się szybko postępujący proces starzenia się populacji. Powinno to wywołać znaczne zmiany w gospodarce, ale też działalności państwa. Sektor usług musi dostosować się do osób starszych w większym stopniu niż do dzieci i młodzieży.

więcej

Zgłoś błąd