Pomoc

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie podsumowujące konsultacje dot. wymogów jakościowych związanych ze świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w godzinach 11.00-14.30. Korzystając z okazji pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie dotyczące zarówno warunków rejestracji jak również wymogów jakościowych związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem RUR.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu o uruchomieniu rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe przypominamy, że aby uzyskać wpis do RUR w pierwszej kolejności należy przekazać w systemie informatycznym wypełnioną Kartę Podmiotu do weryfikacji, a następnie wygenerować z systemu i przesłać do PARP podpisane stosowne Oświadczenie.

więcej

Wielu przedsiębiorców staje przed dylematem w jaki sposób zwiększyć efektywność swojego biznesu. Zazwyczaj pierwszym odruchem jest cięcie kosztów. Na szczęście już wiemy, że to rozwiązanie jest krótkowzroczne. Dzięki dostępności finansowania szkoleń ze środków publicznych pojawiła się inna opcja. Chodzi o podnoszenie poziomu kompetencji pracowników. Jednak jeden i drugi pomysł bez wnikliwej diagnostyki może w konsekwencji okazać się drogim eksperymentem.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z zaproszeniem do udziału w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym wymogom jakościowym dot. świadczenia usług opublikowanych w Rejestrze Usług Rozwojowych pragniemy jeszcze raz uprzejmie podziękować za udział w spotkaniu, zgłoszone uwagi oraz komentarze.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu dot. podsumowania spotkania konsultacyjnego z dnia 27 października 2015 r. pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do dalszego zaangażowania w pracach dot. określenia wymogów jakościowych dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych.

więcej

Zgłoś błąd