Pomoc

W nawiązaniu do komunikatu z dn. 2 marca 2016 r. (link) oraz zamieszczonego na (link) o wstrzymaniu weryfikacji certyfikatów akredytacji standardów dotyczących wiarygodności świadczenia przez podmiot usług rozwojowych w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wznowieniu procedury zgłaszania propozycji certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji, potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie systemu zapewniania jakości usług, których dotyczyć będzie rejestracja w RUR dostępnym na www.inwestycjawkadry.pl.

więcej

Już wkrótce Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny na www.inwestycjawkadry.pl zostanie uruchomiony w nowej odsłonie. System zostanie dostosowany do nowelizacji rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej

Ewa Żukrowska w swoim najnowszym artykule kontynuuje temat mierzenia efektywności szkoleń według Nowego Modelu Kirkpatricka. Autorka odpowiada na pytanie jakie metody mierzenia efektywności szkoleń według Nowego Modelu można zastosować do oceny usługi rozwojowej oraz w ciekawy i przystępny sposób prezentuje stosowane rodzaje ewaluacji.

więcej

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu pn. Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawierającego podstawowe założenia odnośnie realizacji wsparcia w ramach Działania 8.2 RPO WSL 2014 – 2020.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 03.06.2016 roku informujemy, że zamieściliśmy na stronie internetowej Agencji propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia usługi coachingu wraz z instrukcją wypełnienia karty usługi.

więcej

Zgłoś błąd