Pomoc

Uprzejmie przypominamy, że podmioty dotychczas zarejestrowane w Rejestrze Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług dofinansowanych z funduszy europejskich (usług KSU) mają czas do 10 października br. na zaktualizowanie swoich danych w Bazie Usług Rozwojowych, w tym potwierdzenie spełniania nowych kryteriów rejestracji. Podmiot, który nie dokona uaktualnienia danych we wskazanym terminie, nie zostanie usunięty z Bazy, ale utraci możliwość świadczenia usług dla przedsiębiorców, którzy pozyskali dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że o wpis do Bazy Usług Rozwojowych można ubiegać się w dowolnym terminie.

Informujemy, że w zakładce Dofinansowanie serwisu Bazy Usług Rozwojowych zamieszczane są komunikaty o działaniach Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi lub wybranych przez nie operatorów środków, które przedsiębiorcy z sektora MMSP mogą uzyskać na dofinansowanie udziału pracowników w usługach rozwojowych zamieszczanych w Bazie.  Bądź na bieżąco – dowiedz się, co nowego słychać nt. dofinansowania w Twoim regionie! (link).

W związku z napływającymi do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od instytucji szkoleniowych sygnałami o pojawieniu się ofert zakupu certyfikatu/uzyskania akredytacji uprawniających do uzyskania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych, w których firmy oferujące zakup certyfikatu powołują się na wyłączną rekomendację PARP, informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie preferuje jednego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego przyznanie akredytacji, a także nie jest powiązana z żadną jednostką certyfikującą/akredytującą. 

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 sierpnia 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (Lista certyfikatów/akredytacji - stan na 06.09.2016r.)

więcej

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) dostępny na www.inwestycjawkadry.pl został przekształcony w Bazę Usług Rozwojowych. System został dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (link), które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r. Nowa odsłona portalu została uruchomiona pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl

więcej

Zgłoś błąd