Konkurs dla fanów kampanii społecznej Szkolenia - to się opłaca!


Drukuj

Aby wziąć udział w konkursie należy wyszukać w bazie bezpłatne szkolenia: jedno dotyczące zarządzania zespołem, drugie projektami i przesłać linki z ich opisem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wygrywa osoby, która jako pierwsza prześle poprawną odpowiedź.

Nagrodą w konkursie jest książka Start-up bez pieniędzy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.09.2013 r.

REGULAMIN KONKURSU DLA FANÓW KAMPANII SPOŁECZNEJ SZKOLENIA TO SIĘ OPŁACA !

I. POSTANOWIENIA OGLNE
§ 1


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla fanów, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest odnalezienie na portalu www.inwestycjawkadry.pl dwóch bezpłatnych szkoleń dotyczących zarządzania zespołem i projektami oraz przesłać linki z ich opisem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pierwsza osoba, która wyśle poprawną odpowiedź wygrywa.
§ 2


Organizatorem Konkursu jest zleceniodawca kampanii społecznej Szkolenia - to się opłaca! („Organizator Konkursu”).
 
§ 3


Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i promowany na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się, jako fani profilu „Szkolenia –to się opłaca!
§ 4


Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana, ani zorganizowana przez Facebook. Dołączając do konkursu przekazujesz swoje prywatne informacje organizatorowi.

 
II. UCZESTNICY KONKURSU

 
§ 5


Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie.
§ 6


Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 7


Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8


Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 
§ 9


Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 18.09.2013 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej :http://www.facebook.com/szkolenia.to.sie.oplaca oraz http://www.inwestycjawkadry.info.pl/aktualnosci.html
 
§ 10


Do konkursu można wysłać tylko jedno zgłoszenie.
§ 11


Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.