Pomoc

Dlaczego warto inwestować w szkolenia?


31 marca odbyła się we Wrocławiu pierwsza debata regionalna dla przedsiębiorców z cyklu “Dlaczego warto inwestować w szkolenia?”. Debaty organizowane są w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Szkolenia - to się opłaca!”.

 

Zdaniem ekspertów

Spotkanie rozpoczęło się od debaty panelowej z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji.

Z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – pomysłodawcy kampanii, debatę zainaugurowała Pani Anna Świebocka – Nerkowska, Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Środowisko pracodawców reprezentowali Pan Janusz Rybak, wiceprezes Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Pan Piotr Sarnecki z Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Na spotkaniu dotyczącym szkoleń nie mogło zabraknąć praktyków: Pana Artura Olszewskiego dyrektora firmy szkoleniowej PROFES oraz przedstawiciela Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Pana Marcina Kowalskiego. W panelu wziął również udział Pan Marcin Bora z Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz dziekan Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dr Andrzej Sucholiński. Debatę poprowadził Pan Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl.

Podczas dyskusji zastanawiano się, jak przełamać bariery, utrudniające pracodawcom szkolenie kadr. Wśród tych ograniczeń wymieniono m.in. koszty – nie tylko samych szkoleń, ale, przede wszystkim, oddelegowania pracowników z miejsca pracy na czas nauki oraz niską świadomość konieczności inwestowania w kapitał ludzki.

Eksperci zachęcali do strategicznego planowania rozwoju pracowników. Ich zdaniem tylko ci przedsiębiorcy, którzy dostrzegą taką potrzebę, będą konkurencyjni. W Polsce w szkolenia inwestują głównie duże firmy. Być może jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele małych przedsiębiorstw upada w pierwszych latach swej działalności? Nie warto szkolić bez określenia konkretnego celu. Natomiast przemyślane szkolenie to inwestycja, która zwraca się z naddatkiem.

Zdaniem przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, zachęcani przez prowadzącego spotkanie Pana Piotra Świąca, redaktora TVP Gdańsk, dzielili się swoimi doświadczeniami i wątpliwościami związanymi ze szkoleniami. Wiele pytań dotyczyło tego, jak wykorzystać unijne dotacje, kiedy prowadzi się małą lub mikro firmę. Uznano, że odpowiedzią na ten problem są szkolenia otwarte w ramach istniejących projektów. Pani Anna Nikowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przypomniała, że wykaz wszystkich szkoleń dofinansowanych z funduszy unijnych znajduje się na www.inwestycjawkadry.pl

Zgłoś błąd