Młodzi na rynku pracy – dylematy dla gospodarki i edukacji Seminarium Bilansu Kapitału Ludzkiego już 9 września 2013 w Krakowie!


Drukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem rynku pracy. Wyniki III edycji badań BKL zaprezentowane zostaną 9 września 2013r. w Krakowie.

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy w szczególności do przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji.


Jedną z grup społecznych skupiających na sobie uwagę ekspertów rynku pracy są osoby młode. Od kilku lat w mediach słyszy się o znacznym i pogłębiającym się z roku na rok zagrożeniu bezrobociem tej grupy osób. Pisze się o tzw. dewaluacji wyższego wykształcenia zwracając uwagę na fatalną sytuację absolwentów uczelni. Seminarium w Krakowie poświęcone będzie problematyce sytuacji osób młodych na rynku pracy, na którą popatrzymy z trzech perspektyw: samego absolwenta, uczelni i pracodawcy. Przybliżając perspektywę osób młodych, pokażemy jakie aspiracje i oczekiwania mają osoby kończące studia? Z drugiej strony zobaczymy, jakie miejsca pracy oferowane są młodym i czy spełniają one ich oczekiwania? Które z decyzji edukacyjnych związanych z wyborem typu szkoły i kierunku okazały się trafne? Wyniki badań BKL staną się podstawą dyskusji z udziałem zaproszonych pracodawców i przedstawicieli uczelni o tym, co liczy się na aktualnym rynku pracy i jak można zwiększyć szanse absolwentów wchodzących na rynek pracy? Jak wygląda i jak może wyglądać współpraca pracodawcy oraz uczelni? Jakie oczekiwania mają wobec siebie pracodawcy i uczelnie? W trakcie trzeciego panelu zastanowimy się nad wpływem niżu demograficznego na sektor edukacyjny i konsekwencje dla kształcenia.

Organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w seminarium jest bezpłatny. Niezbędne jest dokonanie rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium. Więcej o projekcie na stronie www.bkl.parp.gov.pl