Pomoc

Nieprawidłowe publikowanie usług w BUR – dublowanie Kart Usług


W związku z przypadkami dublowania przez Podmioty Kart Usług  publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) informujemy, że taki proceder jest niezgodny z zapisem Regulaminu BUR, o którym mowa w § 7 ust. 10:

 „Dana usługa rozwojowa może zostać opublikowana jedynie za pomocą jednej Karty Usługi”.

Jednocześnie w kwestii usług doradczych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że od 5 listopada 2018 r. cena usługi doradczej dotyczy przedsiębiorcy (uczestnika instytucjonalnego), a nie uczestnika indywidualnego.

Zgodnie z pkt 8. Instrukcji wypełniania  Karty Usługi doradztwo:

Pole „Cena za usługę” dotyczy ceny za usługę na przedsiębiorstwo a nie na osobę.  

Oznacza to, że przy doradztwie Podmiot wskazuje jedną cenę na przedsiębiorstwo rozumiane jako "uczestnik instytucjonalny", tym samym niezależnie czy w doradztwie będzie uczestniczył jeden pracownik firmy, czy 5 pracowników cena będzie dotyczyła przedsiębiorstwa.

Tym samym niezasadne jest publikowanie kilku takich samych usług w Bazie, na które oddzielnie zapisuje się inna osoba z tego samego przedsiębiorstwa.

Zgłoś błąd