Pomoc

Aktualizacja uprawnień „z mocy prawa” - stan na 10 lipca 2020 r.


Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa”, podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 10.07.2020 r.). Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu uprawnień placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w pkt 25 listy uprawnień ,,z mocy prawa’’.

 

Zgłoś błąd