Pomoc

Aktualizacja uprawnień „z mocy prawa” – stan na 12 czerwca 2020 r.


Uprzejmie informujemy o aktualizacji listy uprawnień „z mocy prawa” podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista uprawnień z "mocy prawa" )

Zgłoś błąd