Pomoc

Szkolenia z „Obsługi klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361)” – sektor turystyki


Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Rady Sektorowej ds. Kompetencji Turystyki z 04.05.2020 r. w ramach obszaru tematycznego „Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361)” wskazanego w rekomendacji realizowanej przez Operatora Polską Izbę Turystyki mieszczą się m.in. następujące zagadnienia:

 • błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych;
 • reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania;
 • umowy o udział w imprezie turystycznej oraz specyfika umów B2B;
 • klauzule niedozwolone w umowach i zmiany w umowach;
 • skutki prawne wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności;
 • obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora; obowiązki udzielenia pomocy podróżnemu;
 • odpowiedzialność wobec podróżnych;
 • impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne;
 • hotel jako organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
 • przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych a organizator turystyki;
 • wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych;
 • wyłudzenie zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Operatora: kompetencjewturystyce.pl

Szkolenia w ramach sektora będą mogły zostać zrealizowane w formie zdalnej. Wyjątkiem będą te usługi bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą wszystkich Operatorów realizujących projekty w ramach konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji oraz firmy szkoleniowe do opracowania oferty usług rozwojowych wpisujących się w rekomendacje rad sektorowych. 

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych PARP https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow oraz https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow#dokumenty

Zgłoś błąd