Pomoc

Rekrutacja na szkolenia z branży IT, Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej oraz Turystyki, Budowlanej i Finansów


Informujemy, że w ramach projektu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji ogłoszone zostały nabory przedsiębiorców i ich pracowników, zainteresowanych udziałem w usługach rozwojowych.

Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz

 Rekrutacja dotyczy następujących sektorów:

 1/ Sektor IT – OPERATOR CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.

PROJEKT: Akademia Kompetencji Sektora IT

Termin naboru: 01.04.2020 r. – 21.04.2020 r.

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektuhttp://itakademia.com.pl/rekrutacja/

2/ Sektor Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna - Operator Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
PROJEKT: Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Termin naboru: od 20 kwietnia 2020r. (od godz. 8.00) - do 11.05.2020r. (do godz.16.00)
Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu: http://www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl/
UWAGA: Rekrutacja odbywa się tylko poprzez System teleinformatyczny Operatora! 

 

Cały czas można rejestrować się także na usługi szkoleniowe w ramach następujących sektorów:

1/ Sektor Budownictwa – Operator KDK Info Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu: http://akademiabudowlana.com.pl/

 

2/ Sektor finansowy – OPERATOR MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SP. K.

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu: http://akademia-kompetencji.com.pl

 

3/ Sektor finansowy – OPERATOR Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu: http://ocwp.org.pl/projekty-unijne/kompetencje-dla-sektora-finansowego/

 

4/ Sektor turystyki - OPERATOR MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SP. K.

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu: http://kompetencjedlaturystyki.pl

 

5/ Sektor turystyki – OPERATOR Polska Izba Turystyki

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu: https://www.pit.org.pl/index.php?navi=059

 

6/ Sektor turystyki – OPERATOR CITYSCHOOL Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Projektu: http://akademiaturystyki.cityschool.pl/

Szkolenia w ramach powyższych sektorów będą mogły zostać zrealizowane w formie zdalnej. Wyjątkiem będą te usługi bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą Operatorów oraz firmy szkoleniowe do opracowania oferty usług rozwojowych wpisujących się w rekomendacje rad sektorowych. 

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych PARP https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow oraz https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow#dokumenty

 

Zgłoś błąd