Pomoc

Doraźna możliwość składania Oświadczeń o zgodności danych do PARP w formie skanu


W związku z zagrożeniem wywołanym występowaniem koronawirusa w Polsce,  do PARP wpływają zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, dotyczące możliwości udostępnienia dodatkowych form przekazania Oświadczenia o prawdziwości danych.

PARP widzi zasadność wdrożenia w okresie przejściowym możliwości przesłania do PARP Oświadczenia w  formie skanu.

Skan oświadczenia z wyraźnym podpisem wraz z pieczęcią firmową lub pieczęcią imienną osoby/osób uprawnionych do reprezentowania, zgodnych z dokumentem rejestrowym Podmiotu należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pomocnicza forma przekazania Oświadczenia jest możliwa od dnia opublikowania na stronie BUR poniższego komunikatu.

Pozostałe formy złożenia Oświadczenia pozostają bez zmian. Oznacza to, że Podmiot może  przesłać podpisane oświadczenie do siedziby PARP również:

- w wersji papierowej, w formie wydruku, na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
z dopiskiem „Oświadczenie o zgodności danych”;

lub

- w formie elektronicznej przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

lub

- w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP), na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zgłoś błąd