Pomoc

Rekrutacja na nowe szkolenia i doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji


Uprzejmie informujemy, że 03 marca br. zostanie uruchomiona rekrutacja w ramach II i III rundy konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji.

Przedmiotowe wsparcie dedykowane jest następującym branżom:

  • budowlanej
  • finansowej,
  • turystycznej
  • IT
  • mody i innowacyjnych tekstyliów
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Wsparcie w postaci dofinansowania udziału w usługach rozwojowych, dedykowane przedsiębiorcom działającym w sektorze MŚP oraz ich pracownikom, będzie udzielane co do zasady za pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, posiadających uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinansowania. Informacje dotyczące wsparcia można uzyskać na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

 

Tematyka usług objętych wsparciem w ramach konkursów, o których mowa powyżej, wynika ściśle z rekomendacji wydanych przez rady sektorowe ds. kompetencji działające we wskazanych branżach. Zachęcamy zatem dostawców usług rozwojowych zainteresowanych udziałem w projektach do zapoznania się z rekomendacjami rad sektorowych ds. kompetencji w celu dostosowania oferty do potrzeb przedsiębiorców, w zgodzie z warunkami określonymi w dokumentacji konkursowej. Rekomendacje dostępne są na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow#dokumenty

 

Zachęcamy również przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia udzielanego w ramach ogłaszanych konkursów do zgłaszania chęci udziału w projekcie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

 

Zgłoś błąd