Pomoc

Nowe szkolenia i doradztwo w BUR – II runda konkursu Kompetencje dla sektorów


Uprzejmie informujemy, że już wkrótce za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP dostępne będą nowe środki na finansowanie szkoleń i doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw.

15 maja br. ogłoszona została II runda konkursu na Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji. 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

W  ramach konkursu będzie można skorzystać z dofinansowania tych usług rozwojowych, których tematyka została wskazana przez sektorowe rady ds. kompetencji.

W II rundzie konkursu zgłoszono następujące rekomendacje:

  • Rekomendacje rady ds. kompetencji sektora turystycznego
  • Rekomendacje rady ds. kompetencji sektora IT
  • Rekomendacje rady ds. Kompetencji sektora Moda i Innowacyjne Tekstylia
  • Rekomendacje rady ds. kompetencji sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami sektorowych rad i przygotowanie oferty szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw zgodnej z wytycznymi zawartymi w rekomendacjach rad ds. kompetencji.

Link do rekomendacji:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow

W przypadku konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji wsparcie będzie udzielane pracownikom przedsiębiorstw, co do zasady za pośrednictwem podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, które posiadają uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinansowania.

Zgłoś błąd