Pomoc

Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Opis zawiera katalog uniwersalnych kompetencji menadżerskich, które powinny posiadać osoby zatrudnione na stanowiskach menadżerskich niezależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa/pracodawcy oraz miejsca kierowniczego w strukturze organizacji.

Dokument został zlecony do przygotowania na potrzeby organizacji konkursu Akademia Menadżera MSP w ramach Działania 2.21 POWER. Będzie on stanowił podstawę do wyboru obszarów/usług rozwojowych, które następnie będą mogły zostać objęte dofinansowaniem przez Operatorów, realizujących projekty wyłonione w konkursie.

Opis zawiera:

  1. analizę istniejących kompetencji menadżerskich na rynku;
  2. zbiór niezbędnych uniwersalnych kompetencji menadżerskich z podaniem charakterystyki poszczególnych kompetencji,
  3. informację na temat zalecanych efektów uczenia się wraz z ich wyszczególnieniem,
  4. zestaw narzędzi, które można użyć do weryfikacji posiadania uniwersalnej kompetencji menadżerskiej.

Prace nad Opisem rozpoczęły się w maju 2018r. Wstępna wersji opisu, została poddana konsultacjom zewnętrznym. W warsztatach konsultacyjnych udział wzięli przedsiębiorcy, praktycy biznesu, przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń, firm szkoleniowych i organizacji je zrzeszających oraz innych organizacji zajmujących się tematyką zarządzania kompetencjami. Dokument, który Państwu przedstawiamy stanowi finalny efekt pracy ekspertów wykonawcy usługi oraz osób uczestniczących w warsztatach. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za zaangażowanie w powstanie opracowania.

Dokument może być wykorzystywany zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez firmy szkoleniowe oferujące usługi rozwojowe w BUR.

Zachęcamy do korzystania z Opisu: 

Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich (PDF)
Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich (.docx)

 

Zgłoś błąd