Usługi szyte na miarę


Drukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie przypomnieć o możliwościach, jakie stwarza moduł Tablica ogłoszeń. Za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) można dotrzeć do tysięcy ofert usług szkoleniowych i doradczych. W ciągu ostatnich trzech lat z bazy skorzystały dziesiątki tysięcy osób, które dzięki niej podniosły swoje kompetencje lub kwalifikacje.

Mimo tak bogatej oferty usług nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której nie będzie ona stanowiła odpowiedzi na specyficzne potrzeby wszystkich użytkowników. Z myślą o nich stworzono moduł Tablica ogłoszeń. Dzięki niemu można zamówić szkolenie lub doradztwo dostosowane do specyficznych potrzeb potencjalnych uczestników szkoleń lub doradztwa. To zupełnie nowe podejście do korzystania z tego typu usług, szczególnie finansowanych ze środków publicznych. Jedynym warunkiem korzystania z Tablicy jest posiadanie aktywnego konta w BUR.

Mając na uwadze powyższe pragniemy Państwa zachęcić do korzystania z modułu Tablica ogłoszeń.