Usprawnienie zapisów na usługi dofinansowane


Drukuj

 

 

Uprzejmie informujemy, że 31 lipca 2018 r. zmianie uległa funkcjonalność Bazy Usług Rozwojowych związana z mechanizmem zapisywania na usługi. Przed potwierdzeniem uczestnictwa wyświetlane będą komunikaty przypominające o poprawnym sposobie zapisu na usługę, na udział w której uczestnik uzyskał dofinansowanie. Wprowadzona zmiana ma na celu przede wszystkim uniknięcie sytuacji, w których na skutek omyłki i wbrew intencjom uczestników dochodziło do zapisu na usługę na zasadach komercyjnych.