Pomoc

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH PRZEZ ARR ARLEG S.A., DAWG SP. Z O.O., KARR S.A., DPIN S.A. i WARR S.A. W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM DO KOŃCA 2018r. W PROJEKCIE „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”


Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – Lider Projektu uprzejmie informuje, że Partnerzy ARR ARLEG S.A., DAWG SP. Z O.O., KARR S.A., DPIN S.A. i WARR S.A. wstrzymali przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego z uwagi na wyczerpanie zakontraktowanych środków na realizację usługi rozwojowych na ten subregion do końca 2018 r.

Formularze zgłoszeniowe od przedsiębiorców z subregionu wrocławskiego przyjmuje ARR AGROREG S.A. do czasu wyczerpania aktualnie dostępnej alokacji w wysokości 27.382,50 zł.

W momencie osiągnięcia zaplanowanej alokacji, formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane.

Zgłoś błąd