Zmiana Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych


Drukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 14 marca 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Jedną z kluczowych zmian jest przyznanie Administratorowi BUR uprawnień do kwestionowania publikacji usług, których ceny rażąco odbiegają od cen rynkowych lub są nieadekwatne do zakresu usługi.

Zmiany dotyczą również instrukcji wypełniania karty usług (załącznik nr 2). Uregulowana została procedura blokowania kart usług na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Będzie ona miała zastosowanie w przypadku nieuzupełnienia informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji usługi oraz kadry prowadzącej usługę. Dodatkowo wprowadzono zakaz możliwości edytowania poszczególnych pól na 2 dni przed rozpoczęciem usługi (data realizacji usługi, liczba godzin usługi, koszty usługi).

W przypadku podmiotów realizujących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków publicznych wprowadzono zapisy zobowiązujące je do poddania się wizycie monitoringowej.

Ponadto zapisy regulaminu dostosowane zostały do obowiązującej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych po zmianie regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian i nie wymaga wyrażenia odrębnej zgody. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionego regulaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..