Pomoc

Karta usługi – poprawne uzupełnienie nazwy miejscowości


W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemów w wypełnianiu kart usług przypominamy, że nazwy miejscowości muszą być wybierane z gotowej listy rozwijanej. Możliwość ręcznego wypełniania tego pola służy jedynie wyszukiwaniu odpowiedniej wartości i nie jest równoznaczna z poprawnym uzupełnieniem danych w karcie usługi. Tylko wybranie odpowiedniej nazwy z listy spowoduje pojawienie się nazwy województwa, powiatu i gminy. Konsekwencją nieprawidłowego uzupełnienia nazwy miejscowości będzie zablokowanie karty usługi na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi, ponieważ system automatycznie traktować będzie to pole jako nieuzupełnione.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że karty usługi będą blokowane we wskazanym terminie również w przypadku niewypełnienia pozostałych danych adresowych (kod pocztowy, nazwa ulicy, numer budynku).

Więcej informacji na temat blokowania kart usług można znaleźć na stronie Proces blokowania kart usług.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania karty usługi, dostępnej pod adresem Pomoc.

Zgłoś błąd