Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji – stan na dzień 1 lutego 2018 r.


Drukuj

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 stycznia 2018 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 01.02.2018 r.), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678).

Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji. 

Do pobrania:

Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 01.02.2018 r.
Pobierz