Pomoc

Publikacja listy uprawnień „z mocy prawa” – stan na dzień 20.12.2017 r.


W nawiązaniu do komunikatu z 8 listopada br. zamieszczonego na stronie PARP oraz serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl prezentujemy listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678) (patrz Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 20.12.2017r.)

Więcej informacji w zakładce Baza wiedzy (Lista uprawnień „z mocy prawa”).

PARP będzie aktualizowała listę nowych uprawnień do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innymi przepisami prawa, o których mowa w §7 ust. 5 pkt 8 rozporządzenia BUR na podstawie oceny zgłaszanych podczas wpisu do Bazy uprawnień „z mocy prawa”.

Lista uprawnień „z mocy prawa” – stan na 20.12.2017 r.
Zgłoś błąd