Aktualizacje i usprawnienia w Bazie Usług Rozwojowych


Drukuj

Informujemy, że w trosce o podniesienie użyteczności Bazy Usług Rozwojowych zaktualizowaliśmy jej wybrane funkcjonalności.

Lista najważniejszych zmian:

Zapisy na usługi – tylko z pracownikiem

Wprowadzone zostały mechanizmy uniemożliwiające zapisanie się na usługę przez uczestnika instytucjonalnego (przedsiębiorcę). Od tej pory zapis na usługę możliwy będzie wyłącznie po wskazaniu przez przedsiębiorcę pracownika (uczestnika indywidualnego) przypisanego do jego profilu. W przypadku, gdy do profilu przedsiębiorcy nie został przypisany żaden pracownik, w systemie zostanie wyświetlony komunikat o braku możliwości zapisu na usługę bez wskazania pracownika.

Rejestracja – potwierdzenie adresu e-mail

W formularzu rejestracyjnym dodane zostało dodatkowe pole „Potwierdź adres email”. Jego funkcjonalność uniemożliwia przeklejenie tekstu z pola „ Adres email”. W razie pomyłki wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku zgodności podanych adresów email.

Zachęcamy wszystkich użytkowników do informowania nas o wszelkich usterkach i problemach w funkcjonowaniu Bazy Usług Rozwojowych. Można tego dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego pod przyciskiem Zgłoś błąd znajdującym się w prawym dolnym rogu strony.