Pomoc

Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji – stan na dzień 07 września 2017 r.


W nawiązaniu do komunikatu z dnia 1 września 2017 r. zamieszczonego na stronie serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl, dotyczącego zmian przepisów Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w z związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1678), informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 07.09.2017 r.).

Jednocześnie informujemy, iż w zakładce Baza wiedzy zaktualizowano procedurę oraz formularz zgłoszenia nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji.

Następny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany po dokonaniu oceny kolejnych certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:
 
aktualna lista certyfikatów i akredytacji - stan na 07.09.2017
Zgłoś błąd