Pomoc

Baza Usług Rozwojowych – zmiana zasad funkcjonowania


Uprzejmie informujemy, że od 2 września zmianie uległy przepisy Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) został przekształcony w rejestr podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zostaje zastąpione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wynikające z nowego rozporządzenia:

1. Uporządkowana została treść wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego, kadrowego (dotyczącego wymagań dla osób świadczących usługi) oraz warunków w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług.

2. Wydłużony został okres obowiązywania certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji z 3 do 5 lat.

3. Rozszerzono katalog jednostek wydających certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji o jednostki sektora finansów publicznych.

4. Rozszerzono uprawnienia dla podmiotów wpisywanych do rejestru na mocy przepisów prawa. W wyniku wprowadzonych zmian katalog przepisów prawa uprawniających do uzyskania wpisu w Bazie ma charakter otwarty.

5. Ograniczono zakres wymagań stawianych podmiotom zarejestrowanym w Bazie. Zmiany te zwiększają elastyczność w sposobie dokumentowania spełniania wymagań oraz pozwalają ograniczyć zakres weryfikacji prowadzonej podczas audytów.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Pobierz)

Zgłoś błąd