Pomoc

Aktualizacja listy certyfikatów lub dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji – stan na dzień 29 sierpnia 2017 r.


W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 kwietnia 2017 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 29.08.2017 r.) Kolejny komunikat w ww. zakresie zostanie opublikowany przez PARP po dokonaniu oceny kolejnych propozycji certyfikatów/akredytacji.

Do pobrania:

aktualna lista certyfikatów/akredytacji - stan na 29.08.2017
Zgłoś błąd