Pomoc

Giełda usług - zamów usługę "szytą na miarę"


Baza Usług Rozwojowych jest użyteczna nie tylko dla branży szkoleniowej, ale także służy przedsiębiorcom z sektora MSP, którzy mogą dzięki niej zarządzać zamówionymi usługami rozwojowymi. Baza stanowi usprawnienie w pracy działów HR i umożliwia zarządzanie wybranymi szkoleniami oraz uczestnikami szkoleń, monitoring jakości wybranych usług, organizację pracy w firmie poprzez system uprawnień.

Najbardziej zaawansowaną opcją zarządzania realizowanymi szkoleniami jest pionierska na polskim rynku możliwość zamówienia usługi „szytej na miarę”. Działanie to ma na celu zniwelowanie braków w proponowanej ofercie firm szkoleniowych, która może nie odpowiadać adekwatnie do potrzeb danego przedsiębiorcy z sektora MSP. Dzięki „Giełdzie usług” odpowiedzialność za realizację usługi ponoszona jest solidarnie przez zamawiającego i dostawcę. Pozwala to na zbudowanie partnerskich relacji z klientem i stanowić może doskonały początek długofalowej współpracy biznesowej.

Pragniemy zauważyć, że Moduł „Tablica ogłoszeń” służy przedsiębiorcy jako miejsce zaprezentowania zapotrzebowania na usługę, a nie jest miejscem reklamy czy autopromocji firm szkoleniowych.

Zapraszamy do wykorzystania wskazanej funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych.

Przebieg  procesu „zamawiania usługi” przedstawia poniższy wykres:

 

 

Zgłoś błąd