Baza Usług Rozwojowych – o nas


Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępny, bezpłatny zbiór ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie chcieliśmy zbudować narzędzie, które w prosty i szybki sposób umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Efekt ten udało nam się uzyskać dzięki rozbudowanej wyszukiwarce zawierającej szeroki wybór filtrów i dzięki wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania oraz prezentacji usługi, dzięki któremu każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Ostatnim składnikiem w koncepcji Bazy jest system oceny usług rozwojowych, który z jednej strony daje możliwość oceny usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe przez innych użytkowników Bazy Usług Rozwojowych.

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych została wypracowana i rozwinięta w toku szerokich konsultacji społecznych, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk zainteresowanych tematyką podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowywanych w 14 województwach.

 

Zgłoś błąd  
Podziel się: