Krajowy System Usług


Drukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, iż w dniu 2 września br. wchodzi w życie zmiana ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy o PARP, Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) staje się rejestrem podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych (doradczych i szkoleniowych) oraz wykreśla się z rejestru podmioty zarejestrowane w KSU w zakresie usług informacyjnych i finansowych.