Pomoc

Krajowy System Usług


Krajowy System Usług to sieć współpracujących podmiotów, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W ośrodkach KSU przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z usług doradztwa biznesowego w zakresie innowacji, ochrony środowiska, zarządzania finansami, zarządzania energią, wykorzystania technologii informacyjnych, marketingu i sprzedaży produktów przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponadto, przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia.

Podmioty świadczące usługi rozwojowe mogą również dołączyć do ww. sieci, wybierając odpowiednią ścieżkę rejestracji w Rejestrze Usług Rozwojowych i wypełniając Kartę Podmiotu w zakresie kryteriów wymaganych rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O wpisie do rejestru KSU usługodawca zostanie poinformowany przez PARP po przeprowadzeniu weryfikacji jego aplikacji.

Więcej na ten temat:

http://serwis.inwestycjawkadry.info.pl/files/Do_pobrania/Regulamin/Zasady_funkcjonowania_PSUR_KSU_2.pdf

Zgłoś błąd