Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: I kwartał 2017r.

Alokacja na konkurs: 21 970 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
  3. pracownicy z niepełnosprawnościami
  4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  5. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
  6. usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,    
  7. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – ogłasza nabór Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych w województwie.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami: od 29.05.2017 r. (od godz. 7:30) do 30.06.2017 r. (do godz. 15:30).

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim–zawiadamia że w związku z wyczerpaniem środków, z dniem 12 stycznia 2017 r. (czwartek) zostaje zakończony nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych.

Dzisiejszy dzień jest ostatnim terminem na dostarczenie dokumentów wymaganych Regulaminem naboru.

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim, informuje o tym, iż zostały doprecyzowane zapisy dotyczące kwalifikowalności wydatków (§ 5 ust. 7 oraz § 5 ust. 9) oraz rozliczenia wydatków (§ 6 ust. 4 pkt a. oraz c.).

więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – ogłasza nabór nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w województwie. Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami w Naborze trwa: od 2.01.2017 r. (od godz. 7:30) do 31.01.2017 r. (do godz. 15:30).

więcej

Zgłoś błąd