Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 6 500 000,00 euro

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

więcej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie opolskim zatwierdziła 11 września 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – nabór I. 

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu znajdą Państwo na stronie (link).

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, wyłonionym Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania zostało Województwo Opolskie - realizatorem wskazanym we wniosku jest jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Opolskiego – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki . Całkowita wartość projektu wynosi 32 670 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania to 26 000 000,00 zł. Informujemy, że pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne już wkrótce. 

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 informuje, że przesunięciu ulega termin składania wniosków w naborze w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020.

więcej

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania7.5 „Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora”.

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020, Działanie 7.5 „Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora”, obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa opolskiego. O trwającym właśnie konkursie dowiedzą się Państwo więcej na stronie: (link).

więcej

Zgłoś błąd