Pomoc

Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie na Operatora w woj. opolskim


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 informuje, że przesunięciu ulega termin składania wniosków w naborze w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020.

Obecny ostateczny termin składania wniosków w konkursie na Operatora zmieniony został z 08–15.05.2017 r. na 16- 23.06.2017 r.

Więcej o przeprowadzanym konkursie oraz szczegóły zmiany terminu naboru znajdą Państwo na stronie (link).

 

Zgłoś błąd