Pomoc

Projekt Regulaminu dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach PSF Województwa Łódzkiego


W dniu  31 sierpnia 2016  r.  Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu dokumentu pn. „Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego” obowiązujących w ramach Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działaniu X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw, Poddziałaniu X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapewnienie możliwości skonfrontowania założeń systemu z potencjalnymi wnioskodawcami i odbiorcami wsparcia pozwoli na bardziej racjonalne  zaplanowanie poszczególnych elementów projektu, w tym. m.in. wymaganej dokumentacji, procesu rekrutacji, udzielania i rozliczania wsparcia, a także ewentualną korektę zaplanowanych rozwiązań pod kątem oczekiwań potencjalnych użytkowników systemu.

„Regulamin dla Operatora (Beneficjenta) dotyczący udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego” zawiera ogólne zasady PSF WŁ, kwalifikowalność kosztów w ramach PSF WŁ, ścieżki procedur w ramach PSF WŁ (rekrutacji MŚP do systemu, przyznawania dofinansowania oraz realizacji wsparcia), a także rozliczanie usług rozwojowych zrealizowanych w ramach PSF WŁ oraz obowiązki Beneficjenta.

W celu uzyskania opinii wśród zainteresowanych podmiotów na temat zapisów ww. dokumentu oraz założeń systemu, mogą Państwo zgłaszać swoje pytania i propozycje na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do dnia 16 września 2016 r.

Więcej informacji o projekcie Regulaminu uzyskają Państwo na stronie internetowej (link).

Zgłoś błąd