Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 18 941 176,00 euro

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 7 200 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)

1 godzina usługi szkoleniowej - 60 zł

1 godzina usługi doradczej - 120 zł

1 godzina studiów podyplomowych - 20 zł

Wartość 1 bonu - 60 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%

średnie przedsiębiorstwa - 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

  1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
  2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  3. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
  4. Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
  5. Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;

Preferencje w dostępie do środków:

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

UWAGA! W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e-learning!

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie łódzkim podpisała 31 maja 2017 r. pierwszą umowę na obsługę Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego. Operatorem wsparcia została Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w przeciągu 22 miesięcy ma do rozdania 400 tys. bonów na szkolenia i doradztwo.

Pierwsze środki dla przedsiębiorców będą dostępne jeszcze we wrześniu 2017 r. Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa projektu.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17 ogłoszonego ramach Działania 10.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Konkurs dotyczy wyboru Operatora/Operatorów wsparcia w ramach podmiotowych systemów finansowania usług rozwojowych

więcej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie łódzkim zatwierdziła 10 maja 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie X.2.1  „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” i wybrała projekty do dofinansowania.

więcej

21 lutego br., wprowadzono zmianę do regulaminu konkursy PSF w województwie łódzkim. Szczegóły znajdę Państwo w linku poniżej:

http://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1526-zmiana-regulaminu-konkursu-z-poddzialania-x-2-1-konkurencyjnosc-przedsiebiorstw-i-ich-pracownikow-21-lutego-2017-r

Zgłoś błąd