Pomoc

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 24 961 977,24 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa - 20 000, 00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa - 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 70%

małe przedsiębiorstwa - 60%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

więcej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w województwie kujawsko-pomorskim zatwierdziła 19 kwietnia 2017 r. listę projektów ocenionych w konkursie dla Poddziałania  8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych - konkurs (nr naboru RPKP.08.05.01-IZ.00-04-069/16).

więcej

Stowarzyszenie Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z regionu Kujaw i Pomorza na konferencję, pt.: Dzień Przedsiębiorcy, która odbędzie się 15 marca br. w Regionalnym Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

więcej

Wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Toruniu serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla firm z branży edukacyjnej na temat funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Wydarzenie ma charakter informacyjny i przedstawi główne założenia funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie kujawsko-pomorskim oraz rejestracji w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych, czyli platformie internetowej zawierającej oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa itd.

więcej

Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 września ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.

więcej

Zgłoś błąd