Pomoc

Lista certyfikatów/akredytacji


Na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych (zw. dalej Baza), PARP pomocniczo prowadzi listę certyfikatów oraz dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji potwierdzających wymogi jakościowe ustanowione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 656 z późn. zm.).

Jednym z kryteriów wpisu dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe z możliwością dofinansowania ze środków europejskich jest posiadanie stosownego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację, stanowiących podstawę do uznania, czy podmiot spełnia wymagania w zakresie systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

Za spełniające wymagania PARP mogą zostać uznane jedynie certyfikaty lub dokumenty potwierdzające akredytację, które spełniają wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Szczegółowe informacje nt. zakresu kryteriów określonych dla certyfikatów znajdują się w treści formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w KSU (link).

Kto może zgłosić nowy certyfikat lub dokument poświadczający udzielenie akredytacji?

Zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji może dokonać każdy Podmiot zainteresowany wprowadzeniem nowego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na ww. listę.

Zgłoszenie można przedstawić w dowolnym terminie za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w KSU na jeden z poniżej wskazanych sposobów:

  1. w wersji papierowej, w formie wydruku przesyłając podpisany dokument na adres:

      Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

      Departament Usług Rozwojowych

      Pańska 81/83

      00-834 Warszawa

z dopiskiem „Zgłoszenie certyfikatu/akredytacji”

lub

  1. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) na skrzynkę podawczą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

lub

  1. przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Decyzja PARP o przyjęciu lub odmowie nowo zgłoszonego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji zostanie przekazana pisemnie w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

  1. Ponadto zgłoszenia certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji można dokonać także ubiegając się o wpis do Bazy w ramach procedury określonej w Rozdziale 2 Zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w KSU, patrz Kryteria dodatkowe pkt 5a tabeli (link). Decyzja PARP o przyjęciu lub odmowie nowo zgłoszonego certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji w takim przypadku zostanie przekazana za pośrednictwem systemu informatycznego w ramach wyniku oceny wniosku.

Pozytywny wynik oceny spowoduje umieszczenie certyfikatu lub dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji na liście certyfikatów/akredytacji, która to lista jest wykorzystywana w procesie weryfikacji wniosków o wpis do Bazy.

 

Formularz zgłoszenia certyfikatu/akredytacji
Aktualna lista certyfikatów/akredytacji – stan na 21.04.2017 r.

 

Zgłoś błąd